Main Categories

container house
Light Steel Villa house
flat pack house
workshop & related raw materials
10.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
10.000,00 US$ - 20.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
3.000,00 US$ - 3.500,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
16.500,00 US$ - 20.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
14.000,00 US$ - 18.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
2.000,00 US$ - 4.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
2.000,00 US$ - 4.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
320,00 US$ - 380,00 US$/Mét vuông
1 Mét vuông(Min. Order)
320,00 US$ - 380,00 US$/Mét vuông
1 Mét vuông(Min. Order)
2.000,00 US$ - 4.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
1.400,00 US$ - 3.500,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

31.000,00 US$ - 35.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)